Vážení přátelé gregoriánského chorálu a krásné liturgie, vítejte na našich stránkách, jejichž cílem je především usnadnit komunikaci v souvislosti s organizováním kvalitních chorálních akcí. Pokud se jich chcete do budoucna účastnit, nebo o nich být alespoň informováni, zaregistrujte se prosím.

Graduale triplex

Co je to gregoriánský chorál?

Gregoriánský chorál je jednohlasý latinský zpěv Římskokatolické církve, zpívaný obvykle bez doprovodu nástrojů.

„Gregoriánský chorál není jen estetickou vsuvkou, ale objímá samé jádro liturgie: stejně jako chléb a víno, i slovo je přijímáno, stráveno, vtěleno, ve zpěvu s láskou rozjímáno a konečně nabídnuto ostatním. Zpěv se tak stává pravým liturgickým úkonem.“ (Louis-Marie Vigne)

Z hudebně-historického hlediska se jedná o nejstarší rozsáhlý dochovaný repertoár vůbec - vznikal zřejmě především v 6. - 9. století a dochovaly se tisíce skladeb. Poslechněte si například tuto ukázku.

„Gregoriánský chorál je nejkrásnějším pokladem západní kultury.“ (Olivier Messiaen)

Kdo jsme?

Jsme CONVENTUS CHORALIS, neformální skupina lidí spojených zájmem o chorální zpěv. „Conventum fácite“ (shromážděte se, vytvořte společenství) – zpívá se v introitu čtvrté neděle postní. Tvoříme tedy společnost lidí různého věku, povolání, stavu a nátury, kteří mají vztah ke gregoriánskému chorálu. Ten pro nás není pouhou okrasou liturgických ceremonií nebo starobylých kostelů, nýbrž samotným liturgickým aktem.

snih

Mnozí z nás prošli hudební formací Choeur grégorien de Paris , se kterým jsme stále úzce spojeni. Asi nejpůsobivější z aktivit tohoto sboru je zpěv kompletního chorálního oficia a bohoslužeb Svatého týdne, který se již po mnoho let koná ve Fontfroide, jednom z nejkrásnějších cisterciáckých opatství ve Francii. Zde se také o Velikonocích 2008 zrodil nápad uspořádat chorální Svatý týden (týden předcházející Velikonocím) v Čechách, od něhož se postupně rozvinulo široké spektrum aktivit zejména v Praze, na jihočeské Dobrši nebo v Roudnici nad Labem. (Často nás přitom doprovází kněz Martin Brousil, administrátor roudnické farnosti.)

S radostí zjištujeme, že ze zpěvu chorálního oficia, tohoto vzácného pokladu po tisíceletí přechovávaného ve stínu klášterů, máme mnohé duchovní užitky právě my, lidé „městského způsobu života“.