Pravidelné nedělní nešpory

Chceme Vás co nejsrdečněji pozvat k účasti na nedělních latinských nešporách. Budeme je pořádat vždy v neděli večer v kostele svatého Štěpána (Štěpánská ul., Praha 2) a to kromě první a poslední neděle v měsíci, kdy jste srdečně zváni na nešpory do katedrály. V ostatní neděle budeme zpívat nešpory u sv. Štěpána vždy od 19:00. Pro zájemce budeme pořádat krátkou instruktáž již od 18:30 v kostele. Jsou velice vítáni všichni zájemci od zkušených zpěváků po ty, kteří se s chorálem chtějí teprve seznámit, naučit se ho zpívat, či pouze naslouchat a sledovat text. Noty budou připraveny na místě, můžete si je stáhnout zde. Případné informace podá Zbyněk Šír, tel. 728 073 019. Aktuální rozpis nešpor u sv. Štěpána je následující:

 • 8. října 2017, po nešporách koncert, skladby A.Vivaldiho, J. S.Bacha a dalších v podání Ludmily Topiarz (viola, zpěv) a Evy Bublové (cembalo).
 • 15. října 2017
 • 22. října 2017
 • 12. listopadu 2017, po nešporách malý koncert pro dvě violy da gamba
 • 19. listopadu 2017
 • 10. prosince 2017
 • 17. prosince 2017, varhanní alternace a po nešporách malý varhanní koncert (Marie Zahrádková)

Pravidelné středeční ranní chvály

Každou středu v 7.00 se u Nejsvětějšího Salvátora schází malé proměnlivé společensví k chorální modlitbě ranních chval. Jejich težiště spočívá ve zpívaných latinských žalmech. Po skončení (cca 8.00) obvykle následuje společná snídaně. V době adventu se laudy spojují s rorátní mší svatou. Vhodné pro úplné začátečníky. Možno přijít bez předchozího ohlášení. Kostel Nejsvětějšího Salvátora, Křižovnické nám., 110 00 Praha 1, vstup zadem z průchodu do Klementina.

Kompletní oficium a mše první neděle adventní

Pojďme náležitě zahájit nový liturgický rok o víkendu 2. - 3. prosince 2017 v klášteře a kostele Narození Panny Marie, Roudnice nad Labem.

 • Sobota 2. 12. 2017
  • 14:00 zkouška
  • 18:00 mše svatá
  • 19:00 slavnostní nešpory, začátek adventu, noty zde
  • 22.00 kompletář
  • 23.00 matutinum
 • Neděle 3. 12. 2017
  • 7:30 laudy
  • 9:00 mše svatá
  • 17:00 nešpory v Praze v Katedrále