Pravidelné nedělní nešpory

Chceme Vás co nejsrdečněji pozvat k účasti na nedělních latinských nešporách. Budeme je pořádat vždy v neděli večer v kostele svatého Štěpána (Štěpánská ul., Praha 2) a to kromě první a poslední neděle v měsíci, kdy jste srdečně zváni na nešpory do katedrály. V ostatní neděle budeme zpívat nešpory u sv. Štěpána vždy od 19:00. Pro zájemce budeme pořádat krátkou instruktáž již od 18:30 v kostele. Jsou velice vítáni všichni zájemci od zkušených zpěváků po ty, kteří se s chorálem chtějí teprve seznámit, naučit se ho zpívat, či pouze naslouchat a sledovat text. Noty budou připraveny na místě, můžete si je stáhnout zde. Případné informace podá Zbyněk Šír, tel. 728 073 019.

Pravidelné středeční ranní chvály

Každou středu v 7.00 se u Nejsvětějšího Salvátora schází malé proměnlivé společensví k chorální modlitbě ranních chval. Jejich težiště spočívá ve zpívaných latinských žalmech. Po skončení (cca 8.00) obvykle následuje společná snídaně. V době adventu se laudy spojují s rorátní mší svatou. Vhodné pro úplné začátečníky. Možno přijít bez předchozího ohlášení. Kostel Nejsvětějšího Salvátora, Křižovnické nám., 110 00 Praha 1, vstup zadem z průchodu do Klementina.